Events Schedule

Phiên thảo luận 3 – Thế hệ CEO kế tiếp

Gen Y, những người sinh năm 1981-1996 là động lực chính dẫn dắt sự thay đổi kinh tế và xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2045. Gen Y có quan điểm thế nào về kinh doanh, về vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp, về tầm nhìn và khát vọng với tương lai?...

Events Schedule

Phiên thảo luận 2 – Xuất khẩu trong tình hình mới

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam tăng 6,7% trong năm 2021 và 7% trong năm tới, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Những năm qua, một trong các động lực tăng trưởng cho Việt Nam là xuất khẩu, nổi bật ở nhiều lĩnh vực điện tử, dệt may, da...

Events Schedule

Phiên thảo luận 1 – Phục hồi kinh doanh, tăng trưởng vững chắc

Đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng ở năm thứ hai, các doanh nghiệp đã có sự chủ động ứng phó. Trong phiên thảo luận này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ chia sẻ về tầm nhìn,...

Events Schedule

Bài trình bày 2 – Triển vọng vĩ mô 2022

Các đầu tàu kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng kinh tế thế giới vẫn đối mặt với sóng gió trước tình trạng dịch bệnh phức tạp. Mối quan ngại về lạm phát đã gây biến động mạnh các thị trường tài chính toàn cầu. Một lo ngại khác là việc các ngân hàng...