13.40 – 14.05

Bài trình bày 1 – Tái định vị Việt Nam

Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam chứng minh vị thế là điểm đến đầu tư an toàn và ổn định. Với nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam hội tụ những điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh như vị trí chiến lược, thị trường tiêu dùng rộng lớn, lực lượng lao động đông và môi trường kinh doanh tương đối thông thoáng cho dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Một lãnh đạo cấp cao của Chính phủ sẽ chia sẻ trọng tâm chính sách, các lựa chọn ưu tiên phát triển trong mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển vào năm 2045.

Diễn giả dự kiến: Đại diện cơ quan Chính phủ/ Bộ trưởng (Thủ tướng/ PTT Vũ Đức Đam/ Bộ trưởng Bộ KHCN)