14.05 – 14.30

Bài trình bày 2 – Triển vọng vĩ mô 2022

Các đầu tàu kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng kinh tế thế giới vẫn đối mặt với sóng gió trước tình trạng dịch bệnh phức tạp. Mối quan ngại về lạm phát đã gây biến động mạnh các thị trường tài chính toàn cầu. Một lo ngại khác là việc các ngân hàng trung ương rút lại các chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng. Bài trình bày của một nhà nghiên cứu kinh tế sẽ tóm lược bức tranh chung kinh tế vĩ mô toàn cầu và đưa ra các kịch bản cụ thể của nền kinh tế Việt Nam.

Diễn giả: Chuyên gia kinh tế hàng đầu