14.30 – 15.30

Phiên thảo luận 1 – Phục hồi kinh doanh, tăng trưởng vững chắc

Đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng ở năm thứ hai, các doanh nghiệp đã có sự chủ động ứng phó. Trong phiên thảo luận này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ chia sẻ về tầm nhìn, phương thức xoay chuyển kinh doanh trong dịch bệnh, các quyết định cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và phương thức phát triển có tính bền vững, tạo sức bật trong tương lai.

Diễn giả: Lãnh đạo các công ty hàng đầu