16.15 – 17.15

Phiên thảo luận 2 – Xuất khẩu trong tình hình mới

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam tăng 6,7% trong năm 2021 và 7% trong năm tới, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Những năm qua, một trong các động lực tăng trưởng cho Việt Nam là xuất khẩu, nổi bật ở nhiều lĩnh vực điện tử, dệt may, da giày, nông sản. Trong phiên thảo luận này, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sẽ chia sẻ về cơ hội và thách thức với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam khi thương mại quốc tế hồi phục và hướng phát triển bền vững, hiệu quả tạo ra các giá trị gia tăng trong lĩnh vực xuất khẩu.

Diễn giả: Lãnh đạo các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu