17.15 – 18.00

Phiên thảo luận 3 – Thế hệ CEO kế tiếp

Gen Y, những người sinh năm 1981-1996 là động lực chính dẫn dắt sự thay đổi kinh tế và xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2045. Gen Y có quan điểm thế nào về kinh doanh, về vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp, về tầm nhìn và khát vọng với tương lai?  Các lãnh đạo nổi bật của Gen Y trong phiên thảo luận này chia sẻ góc nhìn về những tư duy, kỹ năng không thể thiếu với CEO thế hệ kế tiếp.

Diễn giả: Các CEO trẻ và các CEO kế nghiệp