15.30 – 15.55

Phỏng vấn trực tiếp trên sân khấu – Nắm bắt cơ hội

Nhà lãnh đạo cao nhất của một doanh nghiệp có nhiều ảnh hưởng trong nền kinh tế chia sẻ cách vượt qua khó khăn, nắm bắt những cơ hội mới, để đi đến thành công hơn.

Diễn giả: Lãnh đạo một công ty hàng đầu